LOGITECH VIDEO KONFERANS

Bir şirketin beyni, en kritik süreçlerin çalıştırıldığı yerdir. Bilgisayarların fiziksel olarak küçülmesi bile başlangıçta bu düzenlemeyi değiştirmedi, çünkü fonksiyonel sistemlerin kapasitesi hala aynı miktarda alana ihtiyaç duyacakları bir seviyeye yükseldi. Günümüzde bile, bireysel bilgisayarlar o günden bu güne herhangi bir ana bilgisayar sisteminden daha güçlüdür. Her büyük ölçekli işletme önemli miktarda donanıma, karmaşık BT altyapılarına ve hala uygun donanım merkezlerine sahiptir. Büyüklüğüne bağlı olarak bunlar "sunucu odası" veya "veri merkezi" olarak adlandırılır.

Veri merkezleri genellikle büyük şirketler veya devlet kurumları tarafından işletilmektedir. Bununla birlikte, özel ve ticari uygulamalar için hızla büyüyen bir bulut çözüm hizmeti sunmak için giderek daha fazla kullanılırlar.

Bir veri merkezi tercihen sunucuları, depolama aygıtlarını, kabloları ve İnternet bağlantısını barındıran iyi yapılandırılmış sağlam bir binadan oluşur. Ayrıca merkez, güç ve soğutma ve genellikle otomatik yangın söndürme sistemleri tedarik etme ile ilgili büyük miktarda ekipmana sahip olmalıdır.

Güvenlik seviyesinin bir göstergesi Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından tanımlanan "katman" derecelendirmesiyle de sağlanmaktadır. Veri merkezinin tasarımında TIA, UPTIME INSTITUTE ve BISCI gereksinimleri yol gösterici ilkeler olarak kullanılmıştır.

Sonuç olarak;

CSIT, güncel teknolojiler ışığında verimli ve ölçeklendirilebilir Veri Merkezi Çözümleri ile sektördeki öncü firmalar arasında yer almakta olup, uluslararası sertifikalara (ATS,ATD,ITIL,27001) sahip uzman kadrosu ile, fiziksel altyapı planlama süreçlerinden, felaket kurtarma ve iş sürekliliği sistemlerinin oluşturulmasına kadar planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinin tamamında hizmet vermektedir.

TOP