İşletmelerin teknoloji dönüşümlerini benimsemelerine yardımcı olmak için uzman donanım mühendisliği ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Mühendisliğine, yenilikçiliğe ve müşteri memnuniyetine adanmış benzersiz yaklaşımımız, bizi mükemmel teknoloji ortağı yapıyor. Çapraz işlevli uzman ekibinin müşterek çabası sayesinde zamanında ve yeterli bir bütçeyle çok iyi ürünler tasarlar, kurar ve teslim ederiz.

Müşterilerimizin, hedeflerini, kaynaklarını ve zaman çizelgelerini de dikkate alan işbirliği modeli ile esnek bir çalışma alanı sunmaktayız.

Karakterimiz

MÜKEMMELİ YAKALAMAK ADINA SIKI ÇALIŞANLARIZ.

CSIT tipik BT hizmetleri şirketiniz değildir. Sağlayıcıdan daha fazla partneriz. Bilinmeli ki, “Bizim için güveninizi kazanmak işinizi kazanmak kadar önemlidir”. Bu yüzden asla koşuşturmayacağız. Bunun yerine, sizin için koşturacağız. Eylemlerin kelimelerden daha yüksek sesle konuştuğuna inanıyoruz. Biz saldırgan değiliz. Yine de sizin için en iyi olduğunu düşündüğümüzden geri kalmayacağız. Bilinir ki, basit asla kolay değildir, ancak bıkmadan çabalamalı.

Yönetim alanında bilgi teknolojileri danışmanlığı, bir faaliyet alanı olarak kuruluşlara, bilgi teknolojilerini (BT) iş hedeflerine ulaşma da en iyi nasıl kullanacakları konusunda danışmanlık vermeye odaklanır. BT danışmanlarımız; tavsiyede bulunmanın yanı sıra, "dış kaynak kullanımı" olarak bilinen bir uygulama olan, müşteri organizasyonları adına IT sistemlerini planlar, yönetir ve uygular.

CSIT Danışmanlık, operasyonel iyileştirme için bir katalizör görevi görerek ve 'tek boyutlu herkese uyan yaklaşımı ortadan kaldırarak, yalnızca proje yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri için değil, tüm personele sahip olmanın değerini düşünerek sektörler arasında ki hizmetleri de oluşturur.

Bir şirketin beyni, en kritik süreçlerin çalıştırıldığı yerdir. Bilgisayarların fiziksel olarak küçülmesi bile başlangıçta bu düzenlemeyi değiştirmedi, çünkü fonksiyonel sistemlerin kapasitesi hala aynı miktarda alana ihtiyaç duyacakları bir seviyeye yükseldi. Günümüzde bile, bireysel bilgisayarlar o günden bu güne herhangi bir ana bilgisayar sisteminden daha güçlüdür. Her büyük ölçekli işletme önemli miktarda donanıma, karmaşık BT altyapılarına ve hala uygun donanım merkezlerine sahiptir. Büyüklüğüne bağlı olarak bunlar "sunucu odası" veya "veri merkezi" olarak adlandırılır.

Veri merkezleri genellikle büyük şirketler veya devlet kurumları tarafından işletilmektedir. Bununla birlikte, özel ve ticari uygulamalar için hızla büyüyen bir bulut çözüm hizmeti sunmak için giderek daha fazla kullanılırlar.

Bir veri merkezi tercihen sunucuları, depolama aygıtlarını, kabloları ve İnternet bağlantısını barındıran iyi yapılandırılmış sağlam bir binadan oluşur. Ayrıca merkez, güç ve soğutma ve genellikle otomatik yangın söndürme sistemleri tedarik etme ile ilgili büyük miktarda ekipmana sahip olmalıdır.

Güvenlik seviyesinin bir göstergesi Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından tanımlanan "katman" derecelendirmesiyle de sağlanmaktadır. Veri merkezinin tasarımında TIA, UPTIME INSTITUTE ve BISCI gereksinimleri yol gösterici ilkeler olarak kullanılmıştır.

Sonuç olarak;

CSIT, güncel teknolojiler ışığında verimli ve ölçeklendirilebilir Veri Merkezi Çözümleri ile sektördeki öncü firmalar arasında yer almakta olup, uluslararası sertifikalara (ATS,ATD,ITIL,27001) sahip uzman kadrosu ile, fiziksel altyapı planlama süreçlerinden, felaket kurtarma ve iş sürekliliği sistemlerinin oluşturulmasına kadar planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinin tamamında  hizmet vermektedir.

Sistem entegratörü, bilgisayar ağları, kurumsal uygulama entegrasyonu, iş süreci yönetimi veya  programlama gibi çeşitli teknikler kullanarak ayrı sistemleri bir araya getiririz. Bilgi teknolojisinde sistem entegrasyonu, farklı bilgi işlem sistemlerini ve yazılım uygulamalarını fiziksel olarak veya işlevsel olarak birbirine bağlayan, koordineli bir bütün olarak hareket etmektir.

Şöyleki;

Bir sistem entegrasyon mühendisinin geniş bir beceri seviyesine ihtiyacı vardır ve bilgi derinliği yerine geniş bir bilgi yelpazesiyle tanımlanması muhtemeldir. Bu becerilerin büyük olasılıkla yazılım, sistemler ve kurumsal mimari, yazılım ve donanım mühendisliği, arabirim protokolleri ve genel problem çözme becerileri vardır. Çözülmesi gereken sorunların en geniş anlamı dışında çözülmemiş olması muhtemeldir.

 CSIT olarak  "hepsini bir araya getirir" geniş bir mühendis yelpazesinden gelen bir girdiyle sorunları çözer ve sonuca ulaştırırız.

Şirketinizin değişen piyasa taleplerine karşılık vermesine yardımcı olacak süreçler, sistemler ve çözümler geliştirdikten sonra geleceğin girişimini oluşturmak çok daha kolay olabilir. Operasyonlarınız iyi uygulama ve kurumsal yönetişim ile uyumlu olursa, riski azaltabilir ve yönetebilirsiniz. Riski azaltmanın yolu operasyonlarınızı iyi uygulamanın yanında, kurumsal yönetişim ile uyumlu olmakta esastır.

CSIT olarak biz: Danışmanlık, Sistem entegrasyonu ve Dış Kaynakları birleştiren yaklaşımımıza güvenerek geleceğinizi inşa etmek için ihtiyaç duyduğunuz iş süreçleri, uygulamalar ve altyapıyı sağlar, Profesyonelliği ve uzmanlığıyla büyük projeler uygularız. Uzmanlığımız, önde gelen uluslararası şirketler ile işbirliği sayesinde, kapsamlı bir zaman süresince elde edildi. İşinizin en uygun maliyetli çözüme ulaşması için sizin yerinize ARGE’nizi gerçekleştiririz.

Bilgi güvenliği; bilgiyi yetkisiz erişim, kullanım, açıklama, bozulma, değiştirme, inceleme, kayıt veya imha işlemlerinden korumanın bir uygulamasıdır.

Bilgisayar sistemi tehditleri birçok farklı biçimde ortaya çıkmaktadır. Günümüzde en yaygın tehditler; yazılım saldırıları, fikri mülkiyet hırsızlığı, kimlik hırsızlığı, ekipman ya da bilgilerin çalınması, sabotaj ve bilgi gasplarıdır.

CSIT olarak, işletmenizin sayılan bütün bu sıkıntılara maruz kalmaması adına,  güvenliğinizin güvenceye alınmasını sağlamaktayız.